Standardy opieki nad pacjentem w gabinecie stomatologicznym

Jakość produktów można określić poprzez ocenę doboru użytych materiałów, funkcjonalności i spodziewanej żywotności danego przedmiotu. Nieco trudniej jest w przypadku usług. Szczególnie tych specjalistycznych, które świadczone są chociażby w klinice dentystycznej. Warto wiedzieć jednak, że takie placówki muszą spełniać konkretne standardy opieki nad pacjentem. W dzisiejszym artykule wymienimy kilka z takich zachowań, które wpływają na ogólną ocenę wizyty w gabinecie. 

Dlaczego należy przestrzegać standardów?

Pacjenci kliniki stomatologicznej oczekują zazwyczaj bezbolesnego zabiegu za rozsądną cenę. Rzadko jednak zwraca się uwagę na elementarne procedury, które są już tak oczywiste, że łatwo o nich zapomnieć przy ocenie jakości usług. Warto jednak podkreślić, że w przypadku czynności prowadzonych w jamie ustnej pacjenta należy zachować szczególną ostrożność i zadbać przede wszystkim o aspekty higieniczne.

 

Odpowiednie zachowanie i ścisłe przestrzeganie procedur chroni nie tylko pacjenta, ale też lekarza. Ma on bowiem bezpośredni kontakt ze śliną, krwią czy tkanką zębową. To materiał biologiczny, który jest pełen drobnoustrojów. Trzeba zatem zminimalizować ryzyko zakażenia, zwiększone podczas takich zabiegów jak wszczepianie implantów czy usuwanie zębów.

 

Poważnym zagrożeniem są między innymi wirusy przenoszone drogą krwi, w tym wirusy zapalenia wątroby (HAV, HBV, HCV) lub niedoboru odporności (HIV). Groźne są też wirusy przenoszone drogą powietrzno-kropelkową (m.in. wirus grypy lub opryszczki). Wskazać ponadto należy inne zagrożenia o źródle bakteriologicznym i grzybiczym. 

Podstawowe standardy obsługi pacjenta

W spisie standardów pojawiają się zapisy dotyczące samego wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Infrastruktura powinna być tak stworzona, aby łatwo ją można było utrzymywać w czystości. Liczy się też układ pomieszczeń (strefa „czysta” i strefa „brudna”) i wydzielenie miejsca do dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi. Również poczekalnia dla pacjentów powinna być zorganizowana z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych.

 

Podstawowym standardem w gabinecie dentystycznym jest zadbanie o prawidłowe mycie rąk. Liczy się też, jak wyglądają dłonie. Szczegółowe wytyczne opisują schemat mycia rąk oraz sposób organizacji tego procesu. Lekarz powinien ponadto zdezynfekować dłonie i dopiero wówczas założyć rękawice (diagnostyczne lub chirurgiczne, w zależności od rodzaju zabiegu). Zarówno środki czystości, jak i artykuły takie jak rękawice, muszą spełniać własne normy, aby mogły zostać dopuszczone do użycia w klinice.

 

W gabinecie stomatologicznym Aldent poważnie traktujemy wszystkie zalecenia, normy i wytyczne do standardów. Bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. Podobnie jak inne aspekty opieki nad pacjentem, czyli zachowanie merytorycznej i kulturalnej postawy. W ten sposób zyskujemy ważną dla nas opinię bycia profesjonalistami w zakresie usług stomatologicznych.