Znaczenie szkolnej opieki stomatologicznej

Część z nas pamięta jeszcze wizyty dentystów w szkole. Niektóre placówki dysponowały nawet własnym gabinetem stomatologicznym, w którym w określone dni tygodnia dyżur sprawował lekarz-specjalista. Jak to wygląda obecnie i czy szkolna opieka jest w stanie zastąpić usługi kliniki stomatologicznej? O tym w dzisiejszym artykule.

 

Wprowadzenie przepisów i ich realizacja

 

Zgodnie z art 2., pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami „opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia”. Wykonanie przepisu bywa jednak dla niektórych placówek oświatowych problemem. Wielu dyrektorów szkół realnie ocenia szanse finansowania takiej opieki i tłumaczy, że możliwe jest  jedynie „kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie”, o czym mówi art. 2, pkt 4 Ustawy.

 

Alternatywą dla stałego gabinetu stomatologicznego w szkole są tzw. dentobusy. To mobilne punkty opieki dentystycznej, które dojeżdżają do placówek w określonych terminach. Wówczas grupa uczniów może przejść przegląd stomatologiczny lub skorzystać z innych usług. Gdy szkoła nie jest w stanie stworzyć gabinetu w swoim budynku, może też zawrzeć umowę z np. prywatną kliniką dentystyczną. Obowiązkiem dyrektora jest poinformowanie rodziców o możliwości udania się na wizytę do miejsca, gdzie na mocy porozumienia są świadczone usługi stomatologiczne.

 

Profilaktyka stomatologiczna u dzieci w wieku szkolnym

 

Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na objęcie ich dziecka szkolną opieką stomatologiczną, powinni w formie pisemnej poinformować o tym dyrektora placówki oświatowej. Warto jednak rozważyć taką możliwość, ponieważ to szansa na bezpłatne wykonanie podstawowych zabiegów. Zaliczyć do nich można np. lakowanie bruzd szóstych zębów lub drugich trzonowców stałych.

 

Prowadzone przez szkoły programy profilaktyczne obejmują badanie w gabinecie dentystycznym oraz przekazanie rodzicom wskazówek, co należy zrobić, aby stan uzębienia ich dzieci był poprawny. Powszechną praktyką jest też fluoryzacja u uczniów klas młodszych, która odbywa się pod opieką szkolnej pielęgniarki.

 

Uczniowie, którzy uczęszczają do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, często zmagają się z zaawansowaną próchnicą. To problem, którego nie należy lekceważyć. Jeśli w danym przypadku jest na tyle rozległy, że wymaga poważnej interwencji, zachęcamy do odwiedzin prywatnej kliniki stomatologicznej, takiej jak Aldent.

 
Nasi dentyści są doskonale przygotowani do pracy z młodymi pacjentami, a gabinety stomatologiczne Aldent są świetnie wyposażone. Kluczowym działaniem jest regularne uczęszczanie na wizyty. Stan uzębienia dzieci w wieku szkolnym zmienia się bardzo szybko, a nawet drobne zaniedbania mogą doprowadzić do poważnych problemów w przyszłości.