OPCJA 1

Pracownicy uzyskują bezpłatne usługi stomatologiczne, a zakład pracy dokonuje comiesięcznych refundacji zgodnie z fakturą opiewającą na wysokość faktycznie poniesionych kosztów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *